Aktivnost od javnog značaja ENERGETSKE ZADRUGE

Osnivanje Energetskih zadruga za zemlje Evropske unije nije novina, zapravo ima ih veliki broj. U Srbiji međutim, za sada ne postoje ozbiljni podsticajni mehanizmi iza kojih bi stajale finansijske institucije činioci u sistemu upravljanja i proizvodnje energije.  

Energetske zadruge bi trebalo da dobiju tretman aktivnosti od javnog interesa, u koje su uključene jedinice lokalne samouprave ali i državne institucije. Stručnjaci su stanovišta da one treba da budu deo  velikih energetskih sistema koje ne treba da se posmatraju sa stanovišta konkurencije.

Energetska zadruga “Sunčani krovovi Šabac” osnovana 2019. godine, pionirski je poduhvat u Srbiji. Među prvim projektima koje je pokrenula je postavljanje mini solarne elektrane na krovu poslovne zgrade šabačke “Toplane”. Ovo je ujedno i najava kampanje za grupno finansiranje za proširenje kapaciteta elektrane, odnosno dodatnih 17 kilovata instalisane snage koju će u narednom periodu pokrenuti Zadruga.

Energija proizvedena iz ovakvih malih a foto-naponskih centrala, koje mogu biti instalirane i na krovovima privatnih kuća i javnih objekata, omogućava svakom pojedincu ili grupi građana da investiraju u obnovljive izvore energije kroz investicije koje će im ujedno doneti i uštede u sopstvenoj potrošnji.

S.G. – D.S.

Tekstovi su deo projekta, koji se sufinansira sredstvima Grada Šapca. Stavovi izneti u medijskom sadržaju ne odražavaju nužno stavove organa koji sufinansira projekat.

Comments are closed.