DANAS JE BLAŽENA MARIJA

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blažena Marija. Blažena Marija je veoma poštovanu u Srba, posebno među ženama.

Sveta Marija Magdalena

Sveta Marija Magdalena je rodom iz grada Magdale u Siriji, pa je zbog toga i dobila ime Magdalina. Mučena od sedam zlih duhova, ona je čula za Hrista Spasitelja – kako on izgoni đavole i isceljuje od bolesti. Gospod Isus je oslobodi od sedam zlih duhova i učini zdravom. Ostala je verna sledbenica i služiteljica Gospoda za vreme Njegovog zemnog života. Pod krstom na Golgoti stajala je i Magdalina, i gorko tugovala zajedno sa PresvetomBogorodicom. Po smrti Gospoda ona je triput posetila grob Njegov. A kada Gospod vaskrse, ona Ga je dva puta videla: jednom sama ona, a drugi put sa ostalim ženama Mironosicama.
Prema predanju, posetila je Rim, gde je caru Tiberiju darovala crveno bojeno jaje i pozdravila ga rečima: “Hristos vaskrse!” (veruje se da je običaj farbanja vaskršnjih jaja vezan za ovaj događaj) i pred njim optužila Pontija Pilata, rimskog prokuratora u Judeji, da je nepravedno osudio Isusa Hrista. Pilat je potom iz Jerusalima premešten u Galiju.
Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes gde je pomagala svetom Jovanu Bogoslovu u propovedanju jevanđelja.
Upokojila se u Efesu, i sahranjena je, po predanju, u onoj istoj pećini u kojoj i sedam mladića čudotvorno uspavanih na stotine godina, potom oživelih, pa onda umrlih. Mošti svete Magdaline prenete su kasnije u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se divan ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdaleni.
Blaga ili Blažena Marija je, po narodnom verovanju, sestra Svetog Ilije Gromovnika i spada u nepokretne praznike i iako nema “crveno slovo” u crkvenom kalendaru, toga dana se, kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju. Ona je bila rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena.  U svojoj mladosti je bila grešnica ali ju je Isus izbavio od grehova. Kasnije je postala njegova učenica, pratila ga je i slušala njegove propovedi. Preminula je mirno u Efesu. Njene mošti su kasnije prenete u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se ruski hram posvećen svetoj Mariji Magdaleni.
A. Perić

Comments are closed.