Licenciranjem do pune usluge socijalne zaštite za osoba sa invaliditetom u Šapcu

Samostalni život osoba sa invaliditetom podrazumeva mogućnost izbora i kontrole nad svakodnevnim životom, koje imaju i osobe bez invaliditeta – to znači odrastanje u svojim porodicama, školovanje, zaposlenje – uključenost, priznavanje i poštovanje društva u kome živimo kao njegovi punopravni građani.

Konferencija za novinare u prostorijama Udruženja paraplegičara

Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga(UPMO), u partnerstvu sa Međuopštinskom organizacijom slepih Šapca i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, realizovalo je projekat „Licenciranjem do pune usluge socijalne zaštite za OSI (osobe sa invaliditetom)“.

Projektom je osobama sa invaliditetom sa teritorije grada Šapca omogućena personalna asisitenicja kao nova usluga u spektru usluga socijalne zaštite, koja je temelj za samostalni život OSI.

Slaviša Savić, sekretar UPMO

Kroz relizaciju projekta je obezbeđeno pružanje usluge personalne asistencije za ukupno 6 lica, od toga su 4 lica imala podršku asisitenata u trajanju od 8 časova dnevno, dok su 2 lica imala podršku od 4 časa dnevno. Kao glavni rezultat projekta obezbeđena je podrška grada i izmena pravilnika o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca, gde je personalna asistencija prepoznata kao usluga koju će grad ubuduće finansirati.

Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga je kroz projekat steklo reference I podnelo zahtev za licenciranje usluge personalne asistencije, čime će grad Šabac i OSI iz Šapca imati i pružaoca usluga. Na ovaj način su obezbeđeni svi uslovi da se usluga personalne asistencije nastavi pružati u Šapcu kroz institucionalnu podršku, a ne projektno kako je do sada bio slučaj.

Luka Mladenović, predsednik Saveza slepih Šabac

Uspešnoj relazaciji projekta značajan doprinos su pružili gradska uprava Šabac I Centar za socijalni rad Šabac. Projekat je finansirala Evropska unija a sprovodio ga je Program Ujedinjenih nacija za razvoj u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu I trajao je od 15. septembra 2019 do 15. jula 2020. godine. Ipak, završetak, po svim merilima uspešnog projekta samo je novi početak i to na čvršćim osnovama i kroz institucionalnu podršku, što je predstavljeno na današnjoj zajedničkoj konferenciji za medije Udruženja paraplegičara Mačvasnkog okruga (UPMO) i Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih (MOSS) partnera u realizaciji projekta.

“Očekujemo da kroz mesec dana UPMO dobije licencu, tako da će Šabacpored samih asistenata, imati  i prižaoca usluge za ovaj vid podrške osobama sa invaliditetom. Naravno, ne treba izostaviti da na ovaj način neke osobe, asistenti, dobijaju zaposlenje i izvor nekakvih prihoda“,predstavio je sekretar UPMO Slaviša Savić.

Sve osobe sa invaliditetom zainteresovane za pomoć, javljaju se Centru za socijalni rad gde stručna lica, kroz upitnik i procenu potreba prave rang listu i upućuju organizaciji koja sprovodi pomoć, što će biti UPMO. Na osnovu opredeljenih sredstava određuje se broj osoba koje će dobiti pomoć personalnog asistenta. U izboru ključnu ulogu će imati osećaj korisnika. Tražilac pomoći mogu biti lica sa telesnim ili senzornim invaliditetom, intelektualno očuvana, punoletna lica u stanju da donose samostalne odluke.

Svi personalni asistenti, uz funkcionalnu pismenost i zadovoljavanje drugih uslova, moraju proći i dvodnevnu obuku gde će savladati manuelne veštine za pružanje pomoći osobama sa invaliditeom.

A.Perić

Comments are closed.