NEVIDLJIVI HEROJI ŠAPCA

Stop diskriminaciji!

Udruženje paraplegičara mačvanskog okruga je organizacija koja okuplja osobe sa povredom i oboljenjem kičme i kičmene moždine sa teritirije 7 opština.  Osnovani su 05.03.2000., sa ciljem da uključivanjem osoba sa invaliditetom  nakon nastanka invalidnosti u aktivnosti organizacije, doprinese potpunoj integraciji istih u društvo.  Aktivnim učešćem ovih osoba u svim društvenim segmentima kroz promociju potencijala i ukazivanjem na prepreke koje dovode do diskriminacije utiče na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu. U udruženje je truntno učlanjeno oko 50 članova koji su korisnici invalidskih kolica. Član su Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.

Udruženje se u svom radu bavi:

-Psihosocijalnom podrškom ( radionice psihološke podrške na kojima stručnjaci iz oblasti psihologije pomažu članovima u prevazilaženju psiholoških poteškoća, Udruženje pomaže i pronalazi potencijalne donatore koji u određenim situacijama mogu pomoći  socijalno ugrožene članove)

Vrste diskriminacije

– Promocijom sporta i zdravih stilova života ( uključuje članove u sportske aktivnosti, organizuje takmičenje, lokalnog ali i republičkg karaktera,)

– Radi na uklanjanju arhitektonskih barijera ( realizuje projekte koji imaju za cilj povećanje pristupačnosti naselja u kojima žive naši članovi, u saradnji sa lokalnim samoupravama uređuje prilaz kako javnim ustanovama tako i privatnim stambenim objektima u kojima žive OSI)

Sekretar udruzenja Slaviša Savic u kampamnji za bezbednu voznju licnim primerom utice na svest mladih

– Rad na uklanjanju predrasuda ( realizuje kampanje koje imaju za cilj promociju potencijala osoba sa invaliditetm kao ravnopravnih sugrađana, kampanje realizuje putem medija, radom sa osnovcima…)

– Edukacijom članstva (u cilju bolje zaposlivosti, sticanja znanja koja članovima mogu pomoći u obavljanju profesionalnih obaveza, udruženje organizuje seminare i radionice koje pohađaju članovi)

– Umetnošću osoba sa invaliditetom (kroz radionice benecijanskih maski“Vemup“,  članovi udruženja koji imaju afinitet ka likovnoj umetnosti, izlivaju, oslikavaju i ukrašavaju venecijanske maske, suvenire i proizvode za svakodnevnu upotrebu)

– Edukacijom mladih na temu bezbednosti u saobraćaju ( članovi koji su žrtve saobraćajnuh nezgoda, a prošli su  obuku stručnjaka iz Agencije za bezbednost saobraćaja, edukuju mlade u srednjim školama o bezbednom učeću u saobraćaju)

Udruženje je za 19 godina rada realizovalo preko 30 projekta koje su finasirali: Grad Šabac, Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijana pitanja, Ministarstvo saobraćaja građevinarstva i infrastrukture, Ministarstvo kulture i informisanja, Agencija za bezbednost saobraćaja, Handicao International, UNDP, UNHCR, IRD,  BCIF Beograd, Svetska Banka, Koka Kola, Direct Media i veliki broj gradova i opština u Republici Srbiji.  Vrednost pojedinačnih  projekata kretala se od 3.000 evra pa do 30.000 evra.

Druženja koja život znače. Cer

Na polju unapređenja bezbednosti u saobraćaju mladih postignuti su značajni rezultati: Do sada je obučeno 15 lica sa invaliditetim ( žrtava saobraćajnih nezgoda) za predavače na projektu „Još uvek vozim“ ,od kojih je 7 uzelo aktivno učešće u realizaciji predavaja.  Za 4 godne realizacije , i preko 400 realizovanih časova , do sada je više desetina hiljada mladih (vozaca ili potencijalnih vozača) prisustvovalo predavanjima koja su održana u preko 40 gradova i opština Srbije. 

Po statistici Agencije za bezbednost saobraćaja, već u prvoj godini realizacije (2016.) jedino smanjenje broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama je bilo u kategoriji mladih, što nedvosmisleno ukazuje da su intezivne aktivnosti u pogledu realizacije časova „Još uvek vozim“ ali i medijska pažnja doprineli da se taj pozitivan pomak napravi.

Priznanje od struke bilo je u vidu gostovanja na skupovima „ Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ 2016 i 2017 u BIH (Banja Luka), Obeležavanje svetskog dana posvećenog žrtvama saobraćajnih nezgoda U Beogradu 2016,  Valjevo 2017. Kao i gostovanje na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu gde su odražana predavanja studentima bezbednosti u saobraćaju.

Dosadašnji rezultati

U proteklih 19. godina koliko udruženje postoji, postignuti su značajni rezultati:

1. Najznačajnije rezultate Udruženje paraplegičara mačvanskog okruga je postiglo na polju edukacije mladih (učenika srednjih škola) na polju bezbednosti u saobraćaju. Ovaj oblik iskustvenog učenja prepoznat je od strane : Agencije za bezbednost saobraćaja, ali i od uvaženih profesora Saobraćajnog fakulteta : prof.dr. Krsta Lipovca i prof Milana Vujanić, čijim zaslugama je program “Još uvek vozim” prezentovan i promovisan na Saobraćajnom fakultetu ali i srednjim saobraćajnim školama. Uspešnost programa prepoznali su i lokalni saveti za bezbednost saobraćaja koji su predavače sa invaliditetom angažovali  u radu sa učenicima srednjih škola.

I rivali navijaju jedni za druge

2. Unapređenje pristupačnosti u svim opštinama mačvanskog okruga. Najznačajnije: platforme na RFZO i Osnovnom sudu u Šapcu, upušteni  ivičnjaci na ulicama u Mačvanskom okrugu, veliki broj individualnih rampi za ulazak korisnika invalidskh kolica.  

3. Udruženje paraplegčara je kroz radno okupacionu terapiju u vidu radionice venecijanskih maski „Vemup“ aktiviralo veliki broj članova udruženja.. Proizvodi ove radionice su bili izlagani na izložbama u Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Paraćinu, Vrnjačkoj Banji…., kao i u Narodnoj skupštini republike Srbije, Narodnoj banci.. .Kao pokloni ,uručeni su velikom broju zvaničnika i delegacija: Ministrima, ambasadoru Japana, predstavnicima karnevalskih gradova Evrope…

4. Najznačajnije rezultate udruženje je postiglo kroz sportske aktivnosti svojih članova.  Među našim sportistima sa invaliditetom imamo državne prvake: u stonom tenisu- Mitar Palikuća, u streljaštvu- Gordana Pešić , u Atletici –Goran Nikolić. Mitar Palikuća je i proslavlljeni paraolimpijac,  osvajač medalja na paraolimpijadama u Kini i Brazilu. Veliki broj naših uspešnih članova ima medalje sa međunarodnih takmičenja. Ekipe udruženja su osvajači pehara i medalja na skoro svim takmičenjima osoba sa invalidietom u Srbiji.

Da ne sude predrasude

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata kao i informacija i oruđa za komunikaciju.

Mitar Palikuca – osvajac olimpijske medalje

Ove barijere često kao rezultat imaju nedostatak znanja ili svesti o pitanjima invalidnosti, što se može prevazići jednostavnim aktivnostima. Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u društvu ako se uklone socijalne i fizičke prepreke, kao i prereke u stavovima.
U Srbiji je oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, a oko 70% tih osoba živi u siromaštvu. Osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti, kvalitete, sposobnosti i znanja i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu u kome živimo, ali kao poseban problem ističe se njihovo zapošljavanje. Samo 13% osoba sa invaliditetom je zaposleno, što znači da je njihova nezaposlenost tri puta veća.
Prema osobama sa invaliditetom se treba ophoditi kao i prema svim drugim osobama, i u kontaktima bitno je da se obrati pažnja na osobu, ane na njenu invalidnost. Kao običan građanin možemo da učinimo više stvari za osobe sa invaliditetom. Da ih pitamo da li im je potrebna pomoć i da se ne prepuštamo pretpostavkama, da im se direktno obraćamo prilikom razgovora i da im dozvolimo da izraze svoje potrebe.
Takođe, neophodno je osobama sa invaliditetom ponuditi pristupačnost raznih objekata. U bibliotekama rampe na ulazu u zgradu, asortiman znakova na Brajevom pismu, audio ili Brajeve knjige, knjige u krupnom fontu, knjige u lako razumljivom formatu; u tržnim centrima pored pokretnih stepenica obezbediti i liftove; dovoljan broj parking mesta u blizini svih javnih mesta…
Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da se promoviše razumevanje problema invaliditeta i da podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

A.Perić

Comments are closed.