Nikola Tesla – Anegdota velikog Srbina

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Anegdota jednog boravka u Parizu…

Portir jednog pariskog hotela, čim je video da se Nikola Tesla približava ulazu, želeo je da kroz pozdrav iskaže duboko poštovanje geniju obrativši mu se sa: “Naklon, Ekselencijo!” Međutim, Nikola Tesla mu duhovito odgovori: “Moja je titula viša!” Portir se zbunio, pa odgovori upitno: “Visočanstvo?” “Još viša”, reče Tesla. Portir zaneme, jer veće titule nije znao. “Ja sam Srbin!” rastumači mirno i dostojanstveno Tesla.

Comments are closed.