OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE DO ENERGETSKE NEZAVISNOSTI

U projekat solarnih elektrana moguće je investirati zajedno sa JKP “Toplana-Šabac”. Cilj je da u budućnosti, grad Šabac postane potpuno energetski efikasan i nezavisan kao zajednica po proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora.  

Ovo je projekat koji se bazira na energetskoj politici grada Šapca u kojoj su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, zaštita životne sredine..stavljeni u okvire kojih treba da se pridržavamo mi kao “Toplana” i drugi javni subjekti. Proizvodnja solarne energije je nešto što na našim prostorima još uvek nije zaživelo dok je trend u svetu da se uvede što više obnovljive enrgije. Princip je sledeći: građani mogu da se udruže i ulože novac u instalaciju ovakvih sistema. Oni mogu da se postave na škole, javne ustanove ili zgrade, gde god postoji velika površina.

Akcenat je u početku upravo na javnim zgradama koje koriste veliku količinu električne energije. Tu može da se napravi neka vrsta supstitucije i da određenu količinu energije dobijemo iz tih obnovljivih izvora. Kada pokažemo da je to moguće, pa čak i ostvariti benefit, znaćemo tačno ko je koliko novca uložio i kroz koji period će se taj novac vratiti. Za pet ili šest godina kada se početna investicija u sistem vrati građanima, sledećih dvadeset godina, oni dobijaju čistu zaradu. U odnosu na količinu uloženog, srazmerna je i zarada, uz naravno, mogućnost da i ta početna investicija bude veća, odnosno da participira u postavljanje velikih centrala.

Cilj nam je da uvedemo što veći broj građana, da što više ljudi udružimo u jednoj dobroj ideji i da zajedno radimo da se udeo u upotrebi obnovljive energije povećava kako bi u jednom momentu dostigli ono što je predviđeno dokumentom o energetskoj politici – da do 2050. godine budemo potpuno energetski nezavisni kao zajednica – objašnjava Slobodan Jerotić, direktor JKP “Toplana-Šabac”.  

S.G. – D.S.

Tekstovi su deo projekta, koji se sufinansira sredstvima Grada Šapca. Stavovi izneti u medijskom sadržaju ne odražavaju nužno stavove organa koji sufinansira projekat.

Comments are closed.