Tag: 7.Juli

Privatizacija do temelja
Društvo Šabac

Privatizacija do temelja

Dimnjaci HI „Zorka“ ostaju samo kao spomenik nekih drugih vremena. Takvi spomenici i danas „odolevaju vetrovima sa Save“ na nekoliko lokacija gde su pre više od jedne decenije radili ljudi. Ruševine koje su ostale, jedini su svedoci da su se na tim mestima nekada nalazile fabrike. Najdramatičnije je na prostoru preduzeća […]