Tag: Dr Rudolf Arčibald Rajs

Misao dana

‘Otmeno društvo’ ne dozvoljava nekom svom članu da se izdigne iznad proseka. Svim sredstvima nastoji da prepreči put onome ko se osmeli i poželi da istupi iz njegovih redova.  Arčibald Rajs

Nismo cenili Rajsa zato smo sad sami

Vi (Srbi) ste jedan od najbistrijih naroda koje sam za života video. Shvatate brzo i pravilno. Sa svojom inteligencijom i bogatstvima tla, morali biste imati jednu od glavnih uloga u Evropi. Vaše mane, pogotovo mane onih koje nazivate inteligencijom, sprečavaju vas da to postignete.“   Ovo su reči dr Rudolfa […]