U Koceljevu po platu

U Koceljevu po platu! Prosek januarskih neto zarada u Mačvanskom okrugu

manji je za skoro 10.000 dinara od republičkog proseka,

podaci su Republičkog zavoda zastatistiku.

U Koceljevu po platu

Dok je u beogradskim opštinama prosek neto zarade ubedljivo najviši u

Srbiji – 50.585, u Mačvanskom okrugu je čak za 20.000 dinara niži.

Mačvani manje zarađuju i od srpskog proseka koji je u januaru iznosio

40.443 dinara. U tom mesecu prosek neto zarade za Mačvanski okrug

iznosio je 30.722, što je za gotovo 10.000 manje od republičke.

U Loznici je prosečna isplata u januaru iznosila 24.553 dinara i to je

najniža zarada među osam opština Mačvanskog okruga, a u stopu je

prate Vladimirci sa 24.937 i Krupanj sa 28.263 dinara.

Najveće zarade isplaćene su u Koceljevi – 35.152 dinara, zatim u

Ljuboviji – 34.402 , Šapcu 33.855 i Malom Zvorniku – 33.137 dinara.

Kada uzmemo u obzir da je prosečna zarada u opštini Koceljeva u

decembru 2015. iznosila čak 52.385 dinara, te da je tokom protekle

godine više puta premašivala zarade zaposlenih u Šapcu, primetićemo da

u ovoj opštini postoji blag, ali konstantan rast prihoda. Pored dve fabrike

za obradu voća – austrijskog ,,Rauha” i subotičkog ,,Fruita”, kao i

pogona za proizvodnju drvenih paleta i fabrike za proizvodnju

pirotehnike, nedavno je otvorena i italijanska fabrika obuće ,,Karina

moda”. Trend rasta zaposlenosti i privrednog razvoja izdvojio je

Koceljevu od ostalih opština okruga.

Ako prosečna primanja uporedimo sa potrošačkom korpom, koja je

merilo životnog standarda u jednoj zemlji, a prema procenama

Ministarstva trgovine ona u Šapcu iznosi približno 64.000 dinara,

dolazimo do računice da je za pokriće kućnog budžeta tročlane porodice

potrebno 1, 89 prosečnih zarada, odnosno gotovo dve mesečne plate.

Comments are closed.