POTENCIJAL UŠTEDA – DOBIT I ZA PROIZVOĐAČE I ZA POTROŠAČE

Potencijal koji ima energetska efikasnost je ogroman, jer se ušteda energije ostvaruje kako na strani proizvođača (prerada uglja, nafte, gasa i proizvodnja, prenošenje i distribucija električne energije) tako i na strani korisnika.

Osim toplotne izolacije, treba uključiti i druge faktore koji igraju sve značajniju ulogu, kao što su instalacije za grejanje i klimatizaciju, primenu obnovljivih izvora energije.

Stambeni objekti koji su izgrađeni tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, u periodu najintenzivnijeg rasta stambenog fonda, karakterišu se preteranom potrošnjom finalne, posebno toplotne energije. Budući da su ove zgrade izgrađene bez ili sa neadekvatnom termoizolacijom, one danas predstavljaju najveći problem u pogledu potrošnje energije, a u isto vreme i veliki potencijal za uštedu energije.

Energetska efikasnost objekta postaje njegova bitna prednost i na tržištu nekretnina. Mera postignute efikasnosti sertifikuje se atestom na osnovu propisanih i ostvarenih vrednosti termičke zaštite objekta i utrošene energije za grejanje i ostale potrebe zavisno od namene.

Benefiti:

– povećanje građevinske aktivnosti (povećanje broja radnih mesta),

 – smanjenje uvozne zavisnosti energenata,

 – zaštita životne sredine usled smanjenja emisije štetnih gasova.

 – niži troškovi grejanja,

 – smanjenje potrošnje fosilnih goriva,

 – Povećanje kapaciteta toplifikacionog sistema, što bi omogućilo priključenjennovih korisnika bez dodatnih ulaganja u izgradnju novih toplotnih izvora i izgradnju toplifikacione mreže,

 – Smanjenje budžetskih troškova za energetske potrebe javnih objekata.

Tekstovi su deo projekta, koji se sufinasira sredstvima Grada Šapca. Stavovi izneti u medijskom sadržaju ne odražavaju nužno stavove organa koji sufinansira projekat.

Comments are closed.