ŠABAC PRVA VAROŠ – NA GRANICI DVAJU CARSTAVA

ŠABAC PRVA VAROŠ 

Šabac prva varoš. Ovako je o našem gradu pisao nemački geograf i putopisac Feliks Kanic:

Šabac prva varoš Srbije Nemački geograf i putopisac Feliks Kanic
O Šapcu je pisao Nemački geograf i putopisac Feliks Kanic

ŠABAC PRVA VAROŠ…

Šabac je bogata varoš na granici dvaju carstava koja se i imenom Malog Pariza mogla nazvati. To je varoš koja se i Kapijom Jevrope može zvati, varoš koja korača podjednako sa Beogradom, a štaviše u mnogo čemu prednjači…”. Ovo je zabeležio nemački geograf i putopisac Feliks Kanic.

Vidi još:NAŠ GRAD NAŠ PONOS

Comments are closed.